Γαλλικό λεξικό ελληνικό μετάφραση online ΛΕΞΙΛΟΓΟΣ >>

Γαλλικό λεξικό


dictionnaire
χάρτης Γαλλία

Γαλλικά Français
Λεξικό - Dictionnaire
 

Larousse : γαλλικό λεξικό

Larousse : Εγκυκλοπαιδική Λεξικό

οπτικό λεξικό

Θησαυρός της γαλλικής γλώσσας : το σημαντικότερο λεξικό της γαλλικής γλώσσας : 100 000 λέξεις

λεξικό της γαλλικής Ακαδημίας : γαλλικό λεξικό (1935)

λεξικό συνωνύμων

ελληνό-γαλλικό λεξικό

ελληνό-γαλλικό λεξικό ή αγγλικό

μετάφραση από ελληνικά σε γαλλικά & σελίδα μεταφράσεων για άλλες συνδέσεις

εγκυκλοπαίδεια

αποσπάσματα του κόσμου στα γαλλικά και άλλες γλώσσες

ονόματα και επίθετα τα δημοφιλέστερα ονόματα, και προέλευση των ονομάτων

Γαλλική γλώσσα
διόρθωση : ορθογραφία, γραμματική

ορθογραφία : απαντήσεις στις ερωτήσεις σας και διόρθωση των μικρών κείμενων (σε 1200 χαρακτήρες)
εισάγετε μια λέξη (στο ενικό) ή ένα ρήμα (στο απαρέμφατο) για να ξέρετε τη σωστή ορθογραφία ή την κλίση

κλίσεις ρήματος (με τη μετάφραση στα αγγλικά)

προφορά : γαλλικό αλφάβητο και μερικές απλές λέξεις (που συσχετίζονται με το ανθρώπινο σώμα, τους αριθμούς, τα ζώα...) όλα αντά ήχο και είναι πολύ απλό στη χρήση ! (στα γαλλικά)

γαλλικά μαθήματα (πολύ κατατοπιστικά ! ) δείτε προφορά (με τον ήχο) (στα αγγλικά)

γαλλικά μαθήματα (BBC) (στα αγγλικά)

γαλλική γραμματική (στα γαλλικά)

Γραμματική της Γαλλικής διαλέκτου Γεώργιος Βεντότης (1810)

Κείμενα
-> ειδήσεις

-> βιβλιοθήκη : κείμενα και βιβλία σε απευθείας σύνδεση

-> η διακηρύξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων (δίγλωσση) : η γαλλική γλώσσα είναι η γλώσσα των ανθρώπινων δικαιωμάτων!

-> η Βίβλος σε απευθείας σύνδεση, δίγλωσση ελληνικά-γαλλικά και σε άλλες γλώσσες...

Γαλλία - France
χάρτης της Γαλλίας

ζωντανός χάρτης των γλωσσών της Γαλλίας : στη Γαλλία, δεν μιλάμε μόνο γαλλικά !

ζωντανός χάρτης της Γαλατίας και του λαού των Γαλάτων, γάλλο-ρομαϊκά ονόματα των πόλεων

-> χάρτες των πόλεων

-> σημαίες από τις αρχαίες επαρχίες της Γαλλίας και της Ευρώπης

-> Ελληνικό λεξικό

-> χάρτης της Ελλάδας

-> Ολυμπιακοί Αγώνες

-> φόρουμ Βαβέλ > ελληνό-γαλλικό φόρουμ