Hawaiian dictionary


dictionnaire
Hawaii map

Hawaiian ʻŌlelo Hawaiʻi
Dictionary - Puke wehewehe ʻōlelo
Hawaiian-English dictionary

Hawaiian dictionary by Mary Kawena Pukui & Samuel Elbert (1986)

Māmaka kaiao, a modern Hawaiian vocabulary, edited by Hale Kuamoʻo (Hawaiian Language Center) (2003)

Dictionary of the Hawaiian language by Lorrin Andrews & Henry Parker (1922) & 1865 edition

English-Hawaiian dictionary for the use of Hawaiian-English schools, by Harvey Rexford Hitchcock (1887)

Hawaiian phrase book (1906)

popular Hawaiian words & phrases

Hawaiian place names

Hawaiʻi place names: shores, beaches, and surf sites, by John Clark (2002)

Place names of Hawaii by Mary Kawena Pukui, Samuel Elbert, Esther Mookini (1974)

Hawaiian language
Hawaiian keyboard to type the long vowels: ā ē ī ō ū & the ʻokina mark

introduction to Hawaiian language & pronunciation

Hawaiian course (+ audio)

The Hawaiian language, a complete grammar, by Henry Judd (1939)

Grammar of the Hawaiian language by Lorrin Andrews (1854)

A short synopsis of the most essential points in Hawaiian grammar by William De Witt Alexander (1864)

Na huaolelo a me na olelo kikeke ma ka Beritania, a me ka olelo Hawaii: to teach natives to converse in English, by Artemas Bishop (1854)

Über die hawaiische Sprache: about the Hawaiian language, by Adelbert von Chamisso (1837)

books about Hawaiian language: Google books & Internet archive

Texts & Literature
online books (Ulukau)

beginners books (Hawaiian texts & translation in English)

Hawaiian songs : texts with translation in English (+ audio)

Unwritten literature of Hawaii, the sacred songs of the hula, collected and translated, with notes and an account of the hula, by Nathaniel Emerson (1909) or another version

He hoikehonua: geography book (1845)

Ka mooolelo Hawaii: History of the Hawaii achipelago, text and translation in French, by Jules Rémy (1868)

Ka buke himeni Hawaii i hooponoponoia, Book of Hawaiian hymns (1872)

Ka mooolelo no ka ekalesia o Iesu Kristo: The history of the church of Jesus Christ (1861)

Baibala Hemolele: The Hawaiian Bible (1994)

Ke Kauoha hou: the New Testament in Hawaiian and English (1857)

Ka Euanelio: the New Testament in Hawaiian (1828)

The Gospel according to John, in parallel columns, English and Hawaiian (1854)

He buke wehiwehi huaolelo Baibala (A book explaining the words of the Bible) by E. W. Clark (1872)

Hawaiian newspapers collection (1834-1948)

First article of the Universal Declaration of Human Rights

Hānau kūʻokoʻa ʻia nā kānaka apau loa, a ua kau like ka hanohano a me nā pono kīvila ma luna o kākou pākahi.
Ua kuʻu mai ka noʻonoʻo pono a me ka ʻike pono ma luna o kākou, no laila, e aloha kākou kekahi i kekahi.

Hawaii: maps & documents

-> Tahitian language

-> Maori language