Finnish dictionary


dictionnaire
Finland map

Finnish Suomi
Dictionary - Sanakirja
 

Kielitoimiston sanakirja: Finnish dictionary, declension

SuomiEnglantiSanakirja: Finnish-English dictionary

Lingea: Finnish-English dictionary & multilingual

Kaanos: Finnish-English dictionary & multilingual

City: Finnish-English dictionary & multilingual : Danish, Estonian, French, German, Italian, Spanish, Swedish...

FinnHun: Finnish-Hungarian-English dictionary

FinseTaal: Finnish-Dutch dictionary

online translation: Finnish-English & other languages & web page

etymological dictionary of the Finnish language

Loecsen: Finnish-English usual expressions (+ audio)

Goethe-Verlag: Finnish-English usual expressions & illustrated vocabulary (+ audio)

Tavantaan taas !: Finnish basic vocabulary & phrases (+ audio)

Kai's pages: pronunciation of the Finnish names (+ audio)

English and Finnish Dictionary by Karl Vilhelm Arminen (1914)

Suomalais-englantilainen sanakirja: Finnish-English dictionary by Severi Alanne (1919)

Suomalais-ranskalainen sanakirja: Finnish-French dictionary by Eino Sakari Yrjö-Koskinen (1900)

Dictionnaire français-finnois: French-Finnish dictionary by Agathon Meurman (1877)

Suomalais-ruotsalainen sanakirja: Finnish-Swedish dictionary by Knut Cannelin (1913)

Svensk-finsk ordbok: Swedish-Finnish & Finnish-Swedih dictionary, by Ferdinand Ahlman (1883)

Latinais-suomalainen sanakirja: Latin-Finish dictionary by Frans Wilhelm Rothsten (1864)

Suomalainen sana-kirja, Lexicon linguæ finnicæ: Finnish-Latin-German dictionary by Gustaf Renvall (1826)

Etymology of Finnish sauna by Petri Kallio (2008)

The words and worlds of Kalevala: Finnish lexical loans in Modern English by Olga Timofeeva, in Ex philologia lux (2013)

Finnish house names and their connection with surnames by Laila Lehikoinen, in Onomastica uralica (2005)

Finnish language - Suomen kieli

Finnish keyboard to type the special characters of the Finnish alphabet

Kotimaisten kielten keskus, Institute for the languages of Finland

Kielen aika: language timeline

Uuno: Finnish course, basic vocabulary (+ audio)

YouTube: basic vocabulary & Finnish alphabet (video)

Verbix: verb conjugation & Finnish-English translation

The Finnish language by Jukka Korpela

Conversional Finnish by Ali Rytkönen-Bell & David Argoff, Foreign Service Institute (1987) (+ audio)

Finnisch: Finnish, by Ingrid Schellbach-Kopra, in Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens (2002)

Finnish sound structure, phonetics, phonology, phonotactics and prosody, by Kari Suomi, Juhani Toivanen, Riikka Ylitalo (2008)

Finnish Dictionary & Phrasebook (extracts) by Ville Kataja (2002): pronunciation & basic grammar

Spoken Finnish by Thomas Sebeok (1947)

Finnish grammar by Clemens Niemi (1945)

Finnish grammar by Charles Eliot (1890)

Grammaire finnoise: Finnish grammar, by Charles-Eugène de Ujfalvy (1876)

Grammatica fennica [PDF] Finnish grammar, by Bartholdus Vhael (1733) (in Latin)

Über den Einfluss der germanischen Sprachen auf die finnisch-lappischen: about the influence of the Germanic languages on Finnish and Lappish, by Wilhelm Thomsen (1870)

Die Declination in den finnischen Sprachen: the declension in the Finnish languages, by Anton Boller (1853)

books about the Finnish language : Google books | Internet archive | Academia | Wikipedia

News
Radio Suomi: online radio

Helsingin Sanomat: newspaper

Texts & Literature
The traditional poetry of the Finns by Domenico Comparetti (1898)

Kalevala: the national epic of the Finns

Kalevala: text in Finnish (1849 edition)

the Bible in Finnish (1992) & 1933-38 edition & 1776 edition

Uusi Testamentti: New Testament (1913)

Biblia eli pihä raamattu: Finnish Bible (1918)

-> bilingual Bible: Finnish, English & other languages

books about the Finnish literature: Google books | Internet archive | Gutenberg

Doria: online Finnish books, from the 15th century (National library of Finland, universities...)

First article of the Universal Declaration of Human Rights

Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan.
Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä.


Ihmisoikeuksien Yleismaailmallinen Julistus: translation in Finnish (+ audio)

-> First article in different languages

-> Universal Declaration of Human Rights in Finnish, Estonian, English & other languages

Finland - Suomi
Finland: maps, symbols, heritage & documents

-> Swedish: also spoken in Finland

-> Estonian